Seznam dostupné odborné a populárně naučné literatury Tisk
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Neděle, 06 Prosinec 2015 17:40
Velikost písma:

V následujících řádcích naleznete seznam aktuálně dostupné odborné a populárně naučné (převážně regionální, místopisné)  literatury, kterou může spolek disponovat. Většina knih obsahuje i informace o Častolovicích:

•    Jan Hus O knězi, mysliteli a reformátorovi, autoři PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Mgr. Jakub Smrčka, ThD., vydalo město Tábor 2015
•    Podivné konce v českých dějinách, autor Jan Bauer, vydalo Vydavatelství Akcent 2008
•    Tajnosti královských trůnů aneb děsivé záhady, dvojníci a podvody, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2006
•    Tajnosti královských trůnů aneb vraždy, popravy a spiknutí, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2005
•    Tajnosti královských trůnů aneb milenky, levobočci a nevěry, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2008
•    Na obzoru Orlické hory, autor Ludvík Uhlíř, vydal Uniprint 2006
•    Mariánské, trojiční a další světské sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou, autoři Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník, vydal Státní ústav památkové péče Praha 1999
•    Lidové tradice, autor Dagmar Šottnerová, vydalo nakladatelství Rubico Olomouc 2009
•    Ze zpráv a kronik doby husitské, vybral a sestavil doc. dr. Ivan Hlaváček , Csc., vydalo Nakladatelství Svoboda 1981
•    Rychnovsko Orlické hory a Podorlicko, vydalo OMOH Rychnov nad Kněžnou
•    Lesy a háje Orlicka, autor Ludvík Uhlíř, vydal Uniprint 2009
•    Staré hrady v národních pověstech, autoři Dr. A. Dolenský a Al. Jaša, vydalo nakladatelství Nebeský a Beznoska Praha 1934
•    35 let socialistické zemědělství v okrese Rychnov nad Kněžnou, vydala Okresní zemědělská správa a OV SDR Rychnov nad Kněžnou 1984
•    Pověsti z Orlických hor a Podorlicka, Josef Juza, Jiří Mach, Václav Matouš, vydaly Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 2002
•    Tak přísahali Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939-1945, autor Emil Trojan, Oftis Ústí nad Orlicí 2001, dotisk 2002
•    Tak přísahali Partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939-1945, autoři Emil Trojan, Martin Vaňourek, vydal Martin Vaňourek Vydavatelství a nakladatelství Mohelnice 2010


•   Operace Silver A, autor Zdeněk Jelínek, vydalo Scriptorium Praha ve spolupráci  s o.s. Galacie 2010
•    Selské rebelie roku 1680, autor Jaroslav Čechura, vydalo Nakladatelství Libri 2001
•    Časopis Národního muzea 1994, vydalo Národní muzeum ve vydavatelství Panorama
•    Správní vývoj okresu Rychnov nad Kněžnou, stav k 1.7.1982, zpracoval JUDr. Josef Juza, Jinřich Šrom, vydal Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1982
•    Zikmundovi věrní na českém severovýchodě, Opočenská strana v husitské revoluci, autor Martin Šandera, vydal Bohumír Němec – Veduta 2005
•    Staré pověsti české, Výbor, autor Alois Jirásek, vydalo Státní pedagogické nakladatelství 1979
•    České hrady, autor Vladimír Peša, vydalo nakladatelství Argo 2002
•    Místopis a veřejná správa Kostelecka a Rychnovska, Jiří Jizba, vytiskla Knihtiskárna Jaroslav Čermák ve Vamberku 1936-1937
•    Rychnovsko a Kostelecko Vlastivědný sborník z prací učitelstva obou okresu, sestavil Ant. Svoboda, nákladem Učitelské jednoty Komenský v Rychnově nad Kněžnou, tiskl Karel Šeda v Kostelci n. Orl. 1923
•    Orlické hory a Podorlicko 14, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2007
•    Orlické hory a Podorlicko 13, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2005
•    Orlické hory a Podorlicko 10, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Orlické hory a Podorlicko 12, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2003
•    Orlické hory a Podorlicko 15, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Šlechtické rody na Rychnovsku, autor Jiří Hás, vydal ONYX Praha 2001
•    Váš hlas pro spravedlnost, bezpečnost a pořádek, JuDr. Miroslav Antl, 2008
•    Hřibiny Ledská Od minulosti k dnešku, autor PaeDr. Ladislav Miček, vydala obec Hřibiny – Ledská 2009
•    Obec Lično, Dějinami i současností,  autor PaeDr. Ladislav Miček, vydala obec Lično 2005
•    Nejkrásnější pověsti České, autor PhDr. Břetislav Nikl, vydalo nakladatelství XYZ 2006
•    Historické pověsti lidu českého, autor August Sedláček,  Odeon  1972
•    Kratochvilná historie města a míst v zemích koruny Svatováclavské, autor Primus Sobotka, vydala Knihtiskárna Jos. R. Vilímek v Praze 1892
•    Modrotisk z oblasti Orlických hor, autor Hana Hynková, vydalo Vydavatelství SEN Dobré 2000
•    Pohádky a báje orlického kraje, autor Rudolf Zrůbek, vydal Uniprint Rychnov nad Kněžnou 2003
•    Historie obce Čestice, autoři Jaroslav Voda, Petr Vondráček, Mgr. Miroslav Charvát, vydala Obec Čestice 2006
•    Já jsem se dopustila...,  autor Jindřich Francek, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 2008
•    Kuchařka Podorlicka, autor Ing. Jana Galbičková,  vydala  Ing. Jana Galbičková 2013
•    Řetězy Vamberk historie a současnost, autor Jaromír Vik, vydaly Řetězy Vamberk 2011
•    Mistr Jan Hus věrný až do smrti, autor Elen Gould Whiteová, vydal Advent -Orion Praha 2015
•    Speciál 110 let trati Častolovice- Rychnov nad Kněžnou- Solnice, autor Ing. Václav Haas, vydalo Saxi Praha 2003
•    Rychnov nad Kněžnou Pokus dějepisný, autor August Sedláček Vožický, za finanční podpory KHK kraje vydalo Město Rychnov nad Kněžnou 2004
•    Častolovice - brožura, autor Jiří Václavík, vydal Městys Častolovice 2009
•    Dějiny farnosti v Týništi nad Orlicí, autoři Karel Procházka a Mgr. Ivan Havlíček, vydala Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí 2004
•    Selské povstání 1628, autor Václav Matouš, vydalo Muzeum Dobruška 2003
•    Baroko pod Orlickými horami 1, Jiří Mach,vydalo Muzeum Dobruška 1998
•    Baroko pod Orlickými horami 2, Jiří Mach, vydalo Muzeum Dobruška 1998
•    Antonín Hudeček, autor Jitka Boučková, vydal Obecní úřad Častolovice, tisk Ages plus s.r.o.2003
•    Jubilejní sborník Sboru dobrovolných hasičů  Kostelec nad Orlicí – Skála , vydal SDH Kostelec nad Orlicí 1994
•    Výročí obcí Olešnice a Hoděčín, vydala Obec Olešnice 2007
•    Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1, kolektiv autorů, vydala Univerzita Karlova v Praze 2002
•    Podorlické pověsti, autor Josef Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1992
•    Pověsti od kladského pomezí  a dvou Orlic, autor Josef  Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1993
•    Selské bouře na Hradecku, autor Karel Michl, vydalo Krajské nakladatelství při KNV v Hradci Králové 1951
•    Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, autor Jan Bukovský, vydalo nakladatelství Libri 2000
•    Příběhy hradu Potštejna, vydala Obec Potštejn 2006
•    Potštejn, vydala Obec Potštejn 2006
•    Malý pranostikář, autor Jiří Trnka, vydalo Studio Trnka 2014
•    Ortel podle práva, autor Václav Matouš, vydalo Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, město  Dobruška SOA Rychnov nad Kněžnou 1997
•    Druhá kniha léta páně o selské historii na panství Solnickém, autor Jaroslav Láska, vydal MNV Skuhrov nad Bělou 1990
•    100 let požárního sboru Borohrádek, vydala ZO SPO v Borohrádku 1980
•    Liberk a jeho okolí, autor Jiří Frýzek, vydala obec Liberk 2005
•    Báje a bajky Podorlicka, autor Josef Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1998
•    Lidé od Orlice, autor Antonín Špinler, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1997
•    Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, autor Jindřich Francek, vydala Obec Pecka 1994
•    Pověsti Vamberka a okolí, autorky Marta Urbanová, Jaroslava Martinová, vydal Oftis Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou knihovnou Vamberk 2013
•    Na přástkách v Podorlicku, autor Eduard Weis, vydal A-Press s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
•    Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, kolektiv autorů, vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou 1994
•    Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Rychnov nad Kněžnou, autor Josef Horný a kolektiv, vydal Floripress Praha 1992
•    Holocaust židů okresu Rychnov nad Kněžnou v letech 1939-1945,  autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 1997
•    Smolná jinak černá kniha města Solnice 1569-1721, JUDr. Emil Pavel Lány, vydala Severografia bibliografické umělecké závody v Liberci 1948
•    Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945, autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939-1945, autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Sazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 2004
•    Čtyřicátý pátý, autor Ivan Stěpanovič Koněv, Nakladatelství Svoboda 1985
•    Střípky z minulosti Podorlicka, autor Jiří Mach, vydalo nakladatelství Bor 2010
•    Příběhy ze starých listin, autor Jiří Mach, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2009
•    Ze starých kronik, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2009
•    Ze starých kronik podruhé, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2013
•    Ze světa pověstí, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2007
•    Historie a současnost podnikání na Rychnovsku, autor PhDr. Václav Šplíchal, Csc., vydalo nakladatelství a vydavatelství MĚSTSKÉ KNIHY s.r.o. Žehušice 2003
•    Borohrádek malý pohled do historie, autor Josef Lukášek, vydalo Město Borohrádek 2007
•    Babička vypravuje,  autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2003
•    Pověsti a památnosti Rychnova nad Kněžnou, autor Antonín Ludvík, vydala Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Město Dobruška na starých pohlednicích a fotografiích, autor Jiří Ptáček, vydalo Město Dobruška 2002
•    Křesťanství v Podorlicku, autor Jiří Mach, SOA Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Pověsti Rychnovska, autor Stanislav Dvořák, vydal Uniprint 2014
•    Pověsti Rychnovska, autor Stanislav Dvořák,  Okresní osvětový výbor, Rychnov n. Kn. 1939
•    Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou 1914 – 1921 I- až III, autor Josef Juza, vydal Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, SOA Rychnov nad Kněžnou 1998
•    Čtvero ročních dob v lidové tradici, autor Jiřina Langhammerová, vydalo nakladatelství Petrklíč 2008
•    Hrady zámky a tvrze České I-IV. , autor August Sedláček, vydalo vydavatelství a nakladatelství Jiří Čížek – ViGo agency 2000
•    Velká kniha pověstí z českých hradů a zámků, autor Josef Pavel , Naďa Moyzesová, vydalo nakladatelství XYZ 2009
•    Korunka princezny Kačenky, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2007
•    Pohádky z Orlických hor I, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2005 – dotisk prvního vydáni z roku 2001
•    Pohádky z Orlických hor II, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2004
•    Kostelec nad Orlicí a Kostelecko sborník prací dějin a současnosti I. díl, autor Josef Tříska a kolektiv, vydal Městský úřad v Kostelci nad Orlicí 1992
•    Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnov n. Kn.,  Dr. Václav Matouš, dr. Josef Juza, vydal Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Muzeum zimních sportů a řemesel Deštné v Orl. horách  1992
•    Pověsti českých hradů a zámků, autor Josef Pavel, vydalo nakladatelství XYZ 2004
•    Kněžensko rychnovský průvodce, autor Josef Krám, vydal AG – TYP Kostelec nad Orlicí 1991
•    Kněženskorychnovský průvodce a Čtení o Rychnově, autor Josef Krám, vydal Uniprint Rychnov nad Kněžnou 2007
•    České erby (edice OKO), autoři Josef Janáček, Jiří Louda, vydal Albatros 1988
•    Tajnosti pražské I. a II. díl, autor Josef Svátek, nakladatel F. Topič Praha 1925
•    Slavné růže ve sbírce zámku Častolovice aneb historie psaná růžemi, autor Ing. Dagmar Clarová, vydal Zámek Častolovice 2008
•    Průvodce zámeckým parkem v Častolovicích, připravil a vydal Zámek Častolovice 2003
•    Vše podstatné z českých dějin, autor Petr Čornej, vydalo nakladatelství Práh 1992
•    Lázně Bohdaneč Průvodce městem, lázněmi a okolím , autor Karel Cyprián, vydala Společnost pro rozvoj Pardubicka 1996
•    Pevnost Dobrošov, autor Václav Kaplan, vydalo nakladatelství Kruh 1983
•    Pan řídící Jaroslav Dostál malíř Podorlicka, kolektiv autorů, vydal Spolek přátel Týniště nad Orlicí 2011
•    Černá kronika posla z Podhoří 1886-1916. vydání připravila Alena Janková, vydala Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 2011
•    Patent zvaný toleranční, autor Eva Melmuková, vydala Mladá fronta 1999
•    Průvodce po Čechách, Moravě a Slezku – Podorlicko,  vydal Soukup & David 1995
•    Pověsti stověžatého města, autor Vladimír Müller, vydalo nakladatelství Ant. Dědourek Třebechovice pod Orebem 1946
•    Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska historie a současnost, Ing. Jaroslav Řezníček, Mgr. Milan Fiala, vydalo nakladatelství Altair Trutnov 1997
•    Album starých pohlednic Orlické hory a Podorlicko, autoři Radka Holendová, Pavel D. Vinklát, vydalo nakladatelství Květa Vinklátová – Knihy 555 Liberec 2006
•    Historie města Rychnova nad Kněžnou v datech, autoři Alena Stražická, Jindřich Šrom, JUDr. Josef Juza, vydal Odbor kultury ONV Rychnov nad Kněžnou 1988
•    Šternberkové Panský rod v Čechách a na Moravě, autor Pavel Juřík, vydala Euromedia Group, k.s. Praha 2013
•    Česká heraldika, autor Zdeněk M. Zenger, vydalo nakladatelství Vyšehrad Praha 1978
•    Rychnov nad Kněžnou 750 let od první písemné zmínky, autor Jiří Frýzek, vydalo Město Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Antonín Hudeček, autor Antonín Matějček, vydal Melantrich 1947
•    Týniště nad Orlicí město v lesích historie slovem i obrazem, autor Libor Koldinský a kolektiv autorů, vydalo Město Týniště nad Orlicí 2002
•    Hrady, zámky a tvrze království českého, díl II. Hradecko, autor August Sedláček, tiskem a nákladem Knihtiskárny Františka Šimáčka 1883
•    Častolovice, autor Jiří Václavík, vydal Městys Častolovice 2008
•    Knihy Smolné založené léta 1588, autor JUDr. Emil Pavel Lány
•    Zvláštní otisk z časopisu Ústavu pro teorii a dějiny umění Ročník XV-1967
•    Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866, autor Otakar Jedlička, tiskem a nákladem firmy F & V. Hoblík Pardubice 1883
•    Výbor z dějin Františka Palackého: Z naší slavné minulosti, uspořádal Josef Prchal, vydalo nakladatelství Ludvík Müller Hradec Králové 1948
•    Loupeživí rytíři a zemští škůdci Království českého a jejich sídla, autor Zdeněk Fišera, vydalo nakladatelství a vydavatelství Pankrác s.r.o. 2013
•    Bellum 1866, Ročník XVII, číslo I, rok 2008, kolektiv autorů, vydal Komitét pro udržování památek z války roku 1866
•    Světla v temnotách, román z doby pobělohorské, autor M. Sadovská, vydalo Družstevní nakladatelství 1931
•    Berní rula Generální rejstřík ke všem svazkům. (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek A-L, sestavili Václav Červený a Jarmila Červený, vydalo nakladatelství Libri Praha 2003
•    Berní rula Generální rejstřík ke všem svazkům. (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek M-Ž, sestavili Václav Červený a Jarmila Červený, vydalo nakladatelství Libri Praha 2003
•    Slavín (Pantheon), oddíl první, autor F. J. Peřina
•    Stručné dějiny českého zpěvu a české hudby, autor J.G. Lašek
•    Bohemia docta III, Bohuslav Balbín, 1780
•    30 let vodohospodářské práce Orlického komitétu
•    Slavné osobnosti 19. století
•    Z jitra na úsvitě, autor Alois Potěhník
•    Potštýnské zátiší - František Bauer, 1891, dobový průvodce
•    Sokolský slet 1938
•    Častolovice nad Orlicí jich dějiny a popsání, autor Gotthard Josef Lašek, tiskl Jan Nedvídek - Tábor, 1881
•    My od divadla, autor Adolf Branald
•    Častolovice (brožura), autor ing.Václav Zvěřina,  Obecní úřad Častolovice, tisk Progrestisk Hradec Králové 1991
•    120 let ochotnického divadla v Častolovicích, autor Zdeněk Fryč, vydal ZV Českomoravských eternitových závodů, divadelní odbor pod záštitou MNV Častolovice, 1965
•    Zöllnerové: Dějiny divadelního rodu, autor Josef Knap, Orbis Praha 1958
•    Principálka, autor Miloš Smetana
•    Za svobodu I. až IV. díl
•    Návrat čs. legií kolem světa do vlasti, 1921
•    Antonín Hudeček, autor Ludmila Karlíková, vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, 1983
•    Květen 1945 ve východočeském kraji
•    Divadelní listy
•    P. Boh. Balbín TJ. (brožura), autor Bořivoj Benetka 1939
•    Sedlské námluvy, autor František Raymann, 1849
•    Píseň k sv. Máří Magdaléně - autor František Raymann
•    Krásy a bohatství České země, autor Bohuslav Balbín, Panorama, Praha 1986
•    Dějiny národu českého, autor František Palacký 1908
•    100 leté výročí trvání sboru 1874-1974, autor SDH Častolovice, Jiří Pour, Východočeské tiskárny n.p. provoz Rychnov n. Kn., červen 1974
•    Cesta (Paměti české aristokratky), autor Cecilia Sternbergová, vydalo nakladatelství Mladá fronta  1996
•    Staré a památné stromy na Rychnovsku n. Kněžnou, František Hrobař, Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1940
•    Častolovice státní zámek, město a okolí, autor PhDr.Milada Lejsková - Matyášová a kolektiv autorů, vydalo Státní tělovýchovné nakladatelství, skupina kulturní a přírodní památky 1954  
•    Egypt v době stavitelů pyramid, autor Jaromír Krejčí, vydala Univerzita Karlova v Praze filozofická fakulta, Praha 2011
•    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - východní Čechy, autor Dr.Tomáš Šimek a kolektiv, nakladatelství Svoboda,  1989