POTĚHNÍK, Alois Tisk
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pátek, 13 Srpen 2010 06:25
Velikost písma:

Alois Potěhníknarozen 18.4.1829 v Bohousové u Žamberka, zemřel 29.10.1898 v Častolovicích

Kněz, činorodý osvětový pracovník, publicista, čestný občan městečka Častolovice, čestný člen sboru dobrovolných hasičů tamtéž.

S Častolovicemi pojí Aloise Potěhníka kněžská působnost od roku 1880 až do jeho smrti.

Po absolvování místní školy byl rodiči poslán do německé školy v Dolní Orlici u Králík a odtud odešel na gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Po ukončení rychnovských studií odešel do Litomyšle, kde se věnoval studiu filozofie a následně v Olomouci vystudoval teologii. V roce 1853 byl vysvěcen na kněze. Jeho první kroky v církevním životě vedly do Spytinova u Napajedel a odtud byl povolán jako kooperátor do moravské obce Malenovice, kde dostal za úkol vypomáhat nemocnému faráři a děkanovi Viktorínu Návratovi. Po smrti faráře Návrata v roce 1858 měl dle práva získat svou samostatnou farnost v Pohořelicích, toto se z rozhodnutí patrona pohořelického kostela hraběte Šternberka nestalo, a proto Potěhník zůstal v malenovické farnosti až do roku 1871, kdy byl jmenován farářem v Pohořelicích.  Čekání na svou farnost vyplnit Alois Potěhník osvětovou činností. V obci Malenovice založil Čtenářskou besedu, Občanskou záložnu a školní knihovnu. Byl zakládajícím členem Matice české, Matice moravské, Matice opavské, Ústřední matice školské, Dědictví maličkých, Dědictví sv.Prokopa, Dědictví svatojánského a cyrilo-metodějského, Družstva vlasti, korespondentem Zemského archivu v Brně a  zakládajícím členem olomouckého muzea. Svými články přispíval např. do Slovenských novin, Olomouckých novin a mnohých dalších. Své studie publikoval i v regionálních novinách Posel z Podhoří.
V roce 1880 se stal Potěhník farářem v Častolovicích. Do Častolovic se odebral proti své vůli a proti vůli farníků. I přes počáteční nevoli si Častolovice později oblíbil, místní farníci si ho zamilovali a stal se také vítaným hostem hraběcí rodiny. Za svého působení v naší obci začal psát básničky, postaral se o založení Občanské besedy a záložny, Okrašlovacího spolku. Městečko Častolovice jmenovalo Aloise Potěhníka čestným měšťanem, stal se i čestným členem sboru dobrovolných hasičů. V obci zůstal až do své smrti dne 29. října 1898. Jeho slavný pohřeb se uskutečnil dne 3. listopadu 1898, po smutečním obřadu byly tělesné ostatky Aloise Potěhníka převezeny do Německé Rybné (dnes Rybná nad Zdobnicí) a uloženy do rodinné hrobky. Za svého života vydal tři básnické sbírky Vínek z luhů českoslovanských, Ratolístky a Zjitra na úsvitě. Vydání posledního díla  Nezabudky se bohužel nedožil.