HLAVÁČEK, Václav Tisk
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Úterý, 26 Červenec 2011 06:00
Velikost písma:

Václav Hláváček v roce 1908pedagog, řídící učitel, zakladatel nové školní budovy v Častolovicích

 

Narodil se 20. října 1856 v nedaleké Záměli, kde byl jeho otec rolníkem. Zemřel 16. února 1929 v Písku, zpopelněn v Praze.

Do školy začal chodit v Potštejně. Aby se přiučil němčině, pobýval dva roky v Lanškrouně. Další vzdělání absolvoval na nižší reálce ve Vysokém Mýtě a na vyšší reálné škole v Pardubicích, kde v roce 1876 složil maturitní zkoušku (s vyznamenáním). Toužil stát se učitelem, a proto vstoupil do IV. ročníku učitelského ústavu v Kutné Hoře, který v té době řídil věhlasný filozof a pedagog G.A. Lindner. Roku 1877 dostal definitivu podučitele a roku 1880 se stal učitelem v Potštejně. Jeho práce s mládeží byla několikrát oceněna pochvalnými dekrety od konsistoře a c. k. školského rady. V letech 1883-4 byl řídícím učitelem na Rovni a odtud se vrátil zpátky do Potštejna. V roce 1886 byl jmenován řídícím učitelem na trojtřídní škole v Sudslavi. Tato škola byla spojena se zimní expoziturou na Polomi, čímž údajně značně trpěla výuka žactva, a o to více musel být pedagog pečlivější a zapálenější. I za tuto práci byl několikrát odměněn. Dne 5. května 1896 byl jmenován c.k. zemskou školskou radou řídícím učitelem v Častolovicích, kam nastoupil dne 1.9.1896 a nahradil zde známého řídícího učitele, spisovatele a skladatele J.G. Laška ( poz.autora - J.G. Lašek odešel z častolovické školy po patnáctiletém působení dne 31.8.1895 a školu až do jmenování V. Hlaváčka dočasně vedl učitel Augustin Nosek). V našem městečku setrval až do 1. listopadu roku 1923, kdy odešel do výslužby.
Právě řídící učitel Václav Hlaváček má největší zásluhu na tom, že dosluhující stará školní budova byla několikrát opravována a v roce 1906 započala, dle projektu architekta Tichého z Kostelce nad Orlicí, výstavba nové školní budovy.