Seznam dostupné odborné a populárně naučné literatury PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Neděle, 06 Prosinec 2015 17:40
Velikost písma:

V následujících řádcích naleznete seznam aktuálně dostupné odborné a populárně naučné (převážně regionální, místopisné)  literatury, kterou může spolek disponovat. Většina knih obsahuje i informace o Častolovicích:

•    Jan Hus O knězi, mysliteli a reformátorovi, autoři PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Mgr. Jakub Smrčka, ThD., vydalo město Tábor 2015
•    Podivné konce v českých dějinách, autor Jan Bauer, vydalo Vydavatelství Akcent 2008
•    Tajnosti královských trůnů aneb děsivé záhady, dvojníci a podvody, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2006
•    Tajnosti královských trůnů aneb vraždy, popravy a spiknutí, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2005
•    Tajnosti královských trůnů aneb milenky, levobočci a nevěry, autor Jan Bauer, vydalo vydavatelství Akcent 2008
•    Na obzoru Orlické hory, autor Ludvík Uhlíř, vydal Uniprint 2006
•    Mariánské, trojiční a další světské sloupy a pilíře v okrese Rychnov nad Kněžnou, autoři Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník, vydal Státní ústav památkové péče Praha 1999
•    Lidové tradice, autor Dagmar Šottnerová, vydalo nakladatelství Rubico Olomouc 2009
•    Ze zpráv a kronik doby husitské, vybral a sestavil doc. dr. Ivan Hlaváček , Csc., vydalo Nakladatelství Svoboda 1981
•    Rychnovsko Orlické hory a Podorlicko, vydalo OMOH Rychnov nad Kněžnou
•    Lesy a háje Orlicka, autor Ludvík Uhlíř, vydal Uniprint 2009
•    Staré hrady v národních pověstech, autoři Dr. A. Dolenský a Al. Jaša, vydalo nakladatelství Nebeský a Beznoska Praha 1934
•    35 let socialistické zemědělství v okrese Rychnov nad Kněžnou, vydala Okresní zemědělská správa a OV SDR Rychnov nad Kněžnou 1984
•    Pověsti z Orlických hor a Podorlicka, Josef Juza, Jiří Mach, Václav Matouš, vydaly Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 2002
•    Tak přísahali Partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939-1945, autor Emil Trojan, Oftis Ústí nad Orlicí 2001, dotisk 2002
•    Tak přísahali Partyzánský odboj v českém pohraničí v letech 1939-1945, autoři Emil Trojan, Martin Vaňourek, vydal Martin Vaňourek Vydavatelství a nakladatelství Mohelnice 2010


•   Operace Silver A, autor Zdeněk Jelínek, vydalo Scriptorium Praha ve spolupráci  s o.s. Galacie 2010
•    Selské rebelie roku 1680, autor Jaroslav Čechura, vydalo Nakladatelství Libri 2001
•    Časopis Národního muzea 1994, vydalo Národní muzeum ve vydavatelství Panorama
•    Správní vývoj okresu Rychnov nad Kněžnou, stav k 1.7.1982, zpracoval JUDr. Josef Juza, Jinřich Šrom, vydal Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1982
•    Zikmundovi věrní na českém severovýchodě, Opočenská strana v husitské revoluci, autor Martin Šandera, vydal Bohumír Němec – Veduta 2005
•    Staré pověsti české, Výbor, autor Alois Jirásek, vydalo Státní pedagogické nakladatelství 1979
•    České hrady, autor Vladimír Peša, vydalo nakladatelství Argo 2002
•    Místopis a veřejná správa Kostelecka a Rychnovska, Jiří Jizba, vytiskla Knihtiskárna Jaroslav Čermák ve Vamberku 1936-1937
•    Rychnovsko a Kostelecko Vlastivědný sborník z prací učitelstva obou okresu, sestavil Ant. Svoboda, nákladem Učitelské jednoty Komenský v Rychnově nad Kněžnou, tiskl Karel Šeda v Kostelci n. Orl. 1923
•    Orlické hory a Podorlicko 14, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2007
•    Orlické hory a Podorlicko 13, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2005
•    Orlické hory a Podorlicko 10, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Orlické hory a Podorlicko 12, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2003
•    Orlické hory a Podorlicko 15, vydalo MOH Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Šlechtické rody na Rychnovsku, autor Jiří Hás, vydal ONYX Praha 2001
•    Váš hlas pro spravedlnost, bezpečnost a pořádek, JuDr. Miroslav Antl, 2008
•    Hřibiny Ledská Od minulosti k dnešku, autor PaeDr. Ladislav Miček, vydala obec Hřibiny – Ledská 2009
•    Obec Lično, Dějinami i současností,  autor PaeDr. Ladislav Miček, vydala obec Lično 2005
•    Nejkrásnější pověsti České, autor PhDr. Břetislav Nikl, vydalo nakladatelství XYZ 2006
•    Historické pověsti lidu českého, autor August Sedláček,  Odeon  1972
•    Kratochvilná historie města a míst v zemích koruny Svatováclavské, autor Primus Sobotka, vydala Knihtiskárna Jos. R. Vilímek v Praze 1892
•    Modrotisk z oblasti Orlických hor, autor Hana Hynková, vydalo Vydavatelství SEN Dobré 2000
•    Pohádky a báje orlického kraje, autor Rudolf Zrůbek, vydal Uniprint Rychnov nad Kněžnou 2003
•    Historie obce Čestice, autoři Jaroslav Voda, Petr Vondráček, Mgr. Miroslav Charvát, vydala Obec Čestice 2006
•    Já jsem se dopustila...,  autor Jindřich Francek, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 2008
•    Kuchařka Podorlicka, autor Ing. Jana Galbičková,  vydala  Ing. Jana Galbičková 2013
•    Řetězy Vamberk historie a současnost, autor Jaromír Vik, vydaly Řetězy Vamberk 2011
•    Mistr Jan Hus věrný až do smrti, autor Elen Gould Whiteová, vydal Advent -Orion Praha 2015
•    Speciál 110 let trati Častolovice- Rychnov nad Kněžnou- Solnice, autor Ing. Václav Haas, vydalo Saxi Praha 2003
•    Rychnov nad Kněžnou Pokus dějepisný, autor August Sedláček Vožický, za finanční podpory KHK kraje vydalo Město Rychnov nad Kněžnou 2004
•    Častolovice - brožura, autor Jiří Václavík, vydal Městys Častolovice 2009
•    Dějiny farnosti v Týništi nad Orlicí, autoři Karel Procházka a Mgr. Ivan Havlíček, vydala Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí 2004
•    Selské povstání 1628, autor Václav Matouš, vydalo Muzeum Dobruška 2003
•    Baroko pod Orlickými horami 1, Jiří Mach,vydalo Muzeum Dobruška 1998
•    Baroko pod Orlickými horami 2, Jiří Mach, vydalo Muzeum Dobruška 1998
•    Antonín Hudeček, autor Jitka Boučková, vydal Obecní úřad Častolovice, tisk Ages plus s.r.o.2003
•    Jubilejní sborník Sboru dobrovolných hasičů  Kostelec nad Orlicí – Skála , vydal SDH Kostelec nad Orlicí 1994
•    Výročí obcí Olešnice a Hoděčín, vydala Obec Olešnice 2007
•    Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1, kolektiv autorů, vydala Univerzita Karlova v Praze 2002
•    Podorlické pověsti, autor Josef Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1992
•    Pověsti od kladského pomezí  a dvou Orlic, autor Josef  Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1993
•    Selské bouře na Hradecku, autor Karel Michl, vydalo Krajské nakladatelství při KNV v Hradci Králové 1951
•    Loretánské kaple v Čechách a na Moravě, autor Jan Bukovský, vydalo nakladatelství Libri 2000
•    Příběhy hradu Potštejna, vydala Obec Potštejn 2006
•    Potštejn, vydala Obec Potštejn 2006
•    Malý pranostikář, autor Jiří Trnka, vydalo Studio Trnka 2014
•    Ortel podle práva, autor Václav Matouš, vydalo Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, město  Dobruška SOA Rychnov nad Kněžnou 1997
•    Druhá kniha léta páně o selské historii na panství Solnickém, autor Jaroslav Láska, vydal MNV Skuhrov nad Bělou 1990
•    100 let požárního sboru Borohrádek, vydala ZO SPO v Borohrádku 1980
•    Liberk a jeho okolí, autor Jiří Frýzek, vydala obec Liberk 2005
•    Báje a bajky Podorlicka, autor Josef Tříska, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1998
•    Lidé od Orlice, autor Antonín Špinler, vydal Oftis Ústí nad Orlicí 1997
•    Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, autor Jindřich Francek, vydala Obec Pecka 1994
•    Pověsti Vamberka a okolí, autorky Marta Urbanová, Jaroslava Martinová, vydal Oftis Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou knihovnou Vamberk 2013
•    Na přástkách v Podorlicku, autor Eduard Weis, vydal A-Press s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
•    Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, kolektiv autorů, vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou 1994
•    Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Rychnov nad Kněžnou, autor Josef Horný a kolektiv, vydal Floripress Praha 1992
•    Holocaust židů okresu Rychnov nad Kněžnou v letech 1939-1945,  autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 1997
•    Smolná jinak černá kniha města Solnice 1569-1721, JUDr. Emil Pavel Lány, vydala Severografia bibliografické umělecké závody v Liberci 1948
•    Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945, autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939-1945, autoři Josef Juza a  Radovan Dražan,  vydal SOA Rychnov nad Kněžnou, OÚ Rychnov nad Kněžnou, Okresní výbor Sazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 2004
•    Čtyřicátý pátý, autor Ivan Stěpanovič Koněv, Nakladatelství Svoboda 1985
•    Střípky z minulosti Podorlicka, autor Jiří Mach, vydalo nakladatelství Bor 2010
•    Příběhy ze starých listin, autor Jiří Mach, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2009
•    Ze starých kronik, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2009
•    Ze starých kronik podruhé, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2013
•    Ze světa pověstí, autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2007
•    Historie a současnost podnikání na Rychnovsku, autor PhDr. Václav Šplíchal, Csc., vydalo nakladatelství a vydavatelství MĚSTSKÉ KNIHY s.r.o. Žehušice 2003
•    Borohrádek malý pohled do historie, autor Josef Lukášek, vydalo Město Borohrádek 2007
•    Babička vypravuje,  autor Jiří Frýzek, vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2003
•    Pověsti a památnosti Rychnova nad Kněžnou, autor Antonín Ludvík, vydala Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Město Dobruška na starých pohlednicích a fotografiích, autor Jiří Ptáček, vydalo Město Dobruška 2002
•    Křesťanství v Podorlicku, autor Jiří Mach, SOA Rychnov nad Kněžnou 2000
•    Pověsti Rychnovska, autor Stanislav Dvořák, vydal Uniprint 2014
•    Pověsti Rychnovska, autor Stanislav Dvořák,  Okresní osvětový výbor, Rychnov n. Kn. 1939
•    Čs. legionáři okresu Rychnov nad Kněžnou 1914 – 1921 I- až III, autor Josef Juza, vydal Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, SOA Rychnov nad Kněžnou 1998
•    Čtvero ročních dob v lidové tradici, autor Jiřina Langhammerová, vydalo nakladatelství Petrklíč 2008
•    Hrady zámky a tvrze České I-IV. , autor August Sedláček, vydalo vydavatelství a nakladatelství Jiří Čížek – ViGo agency 2000
•    Velká kniha pověstí z českých hradů a zámků, autor Josef Pavel , Naďa Moyzesová, vydalo nakladatelství XYZ 2009
•    Korunka princezny Kačenky, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2007
•    Pohádky z Orlických hor I, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2005 – dotisk prvního vydáni z roku 2001
•    Pohádky z Orlických hor II, autor Josef Lukášek,  vydalo nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí 2004
•    Kostelec nad Orlicí a Kostelecko sborník prací dějin a současnosti I. díl, autor Josef Tříska a kolektiv, vydal Městský úřad v Kostelci nad Orlicí 1992
•    Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnov n. Kn.,  Dr. Václav Matouš, dr. Josef Juza, vydal Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Muzeum zimních sportů a řemesel Deštné v Orl. horách  1992
•    Pověsti českých hradů a zámků, autor Josef Pavel, vydalo nakladatelství XYZ 2004
•    Kněžensko rychnovský průvodce, autor Josef Krám, vydal AG – TYP Kostelec nad Orlicí 1991
•    Kněženskorychnovský průvodce a Čtení o Rychnově, autor Josef Krám, vydal Uniprint Rychnov nad Kněžnou 2007
•    České erby (edice OKO), autoři Josef Janáček, Jiří Louda, vydal Albatros 1988
•    Tajnosti pražské I. a II. díl, autor Josef Svátek, nakladatel F. Topič Praha 1925
•    Slavné růže ve sbírce zámku Častolovice aneb historie psaná růžemi, autor Ing. Dagmar Clarová, vydal Zámek Častolovice 2008
•    Průvodce zámeckým parkem v Častolovicích, připravil a vydal Zámek Častolovice 2003
•    Vše podstatné z českých dějin, autor Petr Čornej, vydalo nakladatelství Práh 1992
•    Lázně Bohdaneč Průvodce městem, lázněmi a okolím , autor Karel Cyprián, vydala Společnost pro rozvoj Pardubicka 1996
•    Pevnost Dobrošov, autor Václav Kaplan, vydalo nakladatelství Kruh 1983
•    Pan řídící Jaroslav Dostál malíř Podorlicka, kolektiv autorů, vydal Spolek přátel Týniště nad Orlicí 2011
•    Černá kronika posla z Podhoří 1886-1916. vydání připravila Alena Janková, vydala Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 2011
•    Patent zvaný toleranční, autor Eva Melmuková, vydala Mladá fronta 1999
•    Průvodce po Čechách, Moravě a Slezku – Podorlicko,  vydal Soukup & David 1995
•    Pověsti stověžatého města, autor Vladimír Müller, vydalo nakladatelství Ant. Dědourek Třebechovice pod Orebem 1946
•    Hrady a zámky Čech, Moravy a Slezska historie a současnost, Ing. Jaroslav Řezníček, Mgr. Milan Fiala, vydalo nakladatelství Altair Trutnov 1997
•    Album starých pohlednic Orlické hory a Podorlicko, autoři Radka Holendová, Pavel D. Vinklát, vydalo nakladatelství Květa Vinklátová – Knihy 555 Liberec 2006
•    Historie města Rychnova nad Kněžnou v datech, autoři Alena Stražická, Jindřich Šrom, JUDr. Josef Juza, vydal Odbor kultury ONV Rychnov nad Kněžnou 1988
•    Šternberkové Panský rod v Čechách a na Moravě, autor Pavel Juřík, vydala Euromedia Group, k.s. Praha 2013
•    Česká heraldika, autor Zdeněk M. Zenger, vydalo nakladatelství Vyšehrad Praha 1978
•    Rychnov nad Kněžnou 750 let od první písemné zmínky, autor Jiří Frýzek, vydalo Město Rychnov nad Kněžnou 2008
•    Antonín Hudeček, autor Antonín Matějček, vydal Melantrich 1947
•    Týniště nad Orlicí město v lesích historie slovem i obrazem, autor Libor Koldinský a kolektiv autorů, vydalo Město Týniště nad Orlicí 2002
•    Hrady, zámky a tvrze království českého, díl II. Hradecko, autor August Sedláček, tiskem a nákladem Knihtiskárny Františka Šimáčka 1883
•    Častolovice, autor Jiří Václavík, vydal Městys Častolovice 2008
•    Knihy Smolné založené léta 1588, autor JUDr. Emil Pavel Lány
•    Zvláštní otisk z časopisu Ústavu pro teorii a dějiny umění Ročník XV-1967
•    Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866, autor Otakar Jedlička, tiskem a nákladem firmy F & V. Hoblík Pardubice 1883
•    Výbor z dějin Františka Palackého: Z naší slavné minulosti, uspořádal Josef Prchal, vydalo nakladatelství Ludvík Müller Hradec Králové 1948
•    Loupeživí rytíři a zemští škůdci Království českého a jejich sídla, autor Zdeněk Fišera, vydalo nakladatelství a vydavatelství Pankrác s.r.o. 2013
•    Bellum 1866, Ročník XVII, číslo I, rok 2008, kolektiv autorů, vydal Komitét pro udržování památek z války roku 1866
•    Světla v temnotách, román z doby pobělohorské, autor M. Sadovská, vydalo Družstevní nakladatelství 1931
•    Berní rula Generální rejstřík ke všem svazkům. (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek A-L, sestavili Václav Červený a Jarmila Červený, vydalo nakladatelství Libri Praha 2003
•    Berní rula Generální rejstřík ke všem svazkům. (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I. svazek M-Ž, sestavili Václav Červený a Jarmila Červený, vydalo nakladatelství Libri Praha 2003
•    Slavín (Pantheon), oddíl první, autor F. J. Peřina
•    Stručné dějiny českého zpěvu a české hudby, autor J.G. Lašek
•    Bohemia docta III, Bohuslav Balbín, 1780
•    30 let vodohospodářské práce Orlického komitétu
•    Slavné osobnosti 19. století
•    Z jitra na úsvitě, autor Alois Potěhník
•    Potštýnské zátiší - František Bauer, 1891, dobový průvodce
•    Sokolský slet 1938
•    Častolovice nad Orlicí jich dějiny a popsání, autor Gotthard Josef Lašek, tiskl Jan Nedvídek - Tábor, 1881
•    My od divadla, autor Adolf Branald
•    Častolovice (brožura), autor ing.Václav Zvěřina,  Obecní úřad Častolovice, tisk Progrestisk Hradec Králové 1991
•    120 let ochotnického divadla v Častolovicích, autor Zdeněk Fryč, vydal ZV Českomoravských eternitových závodů, divadelní odbor pod záštitou MNV Častolovice, 1965
•    Zöllnerové: Dějiny divadelního rodu, autor Josef Knap, Orbis Praha 1958
•    Principálka, autor Miloš Smetana
•    Za svobodu I. až IV. díl
•    Návrat čs. legií kolem světa do vlasti, 1921
•    Antonín Hudeček, autor Ludmila Karlíková, vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, 1983
•    Květen 1945 ve východočeském kraji
•    Divadelní listy
•    P. Boh. Balbín TJ. (brožura), autor Bořivoj Benetka 1939
•    Sedlské námluvy, autor František Raymann, 1849
•    Píseň k sv. Máří Magdaléně - autor František Raymann
•    Krásy a bohatství České země, autor Bohuslav Balbín, Panorama, Praha 1986
•    Dějiny národu českého, autor František Palacký 1908
•    100 leté výročí trvání sboru 1874-1974, autor SDH Častolovice, Jiří Pour, Východočeské tiskárny n.p. provoz Rychnov n. Kn., červen 1974
•    Cesta (Paměti české aristokratky), autor Cecilia Sternbergová, vydalo nakladatelství Mladá fronta  1996
•    Staré a památné stromy na Rychnovsku n. Kněžnou, František Hrobař, Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 1940
•    Častolovice státní zámek, město a okolí, autor PhDr.Milada Lejsková - Matyášová a kolektiv autorů, vydalo Státní tělovýchovné nakladatelství, skupina kulturní a přírodní památky 1954  
•    Egypt v době stavitelů pyramid, autor Jaromír Krejčí, vydala Univerzita Karlova v Praze filozofická fakulta, Praha 2011
•    Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - východní Čechy, autor Dr.Tomáš Šimek a kolektiv, nakladatelství Svoboda,  1989

 

Objektivem fotoaparátu

foto_tydne115.jpg

Kalendárium

Dnešního dne pravděpodobně nedošlo v Častolovicích k žádné význačné události.

Církevní kalendář

Podle církevního kalendáře má dnes svátek: Lukáš, evangelista - maluje obraz Panny Marie, volek

Sponzoři

Banner
Pokud považujete činnost "Přátel Častolovic" za smysluplnou a uvažujete o podpoře našeho úsilí nebo jste ochotni stát se sponzorem spolku, neváhejte nás kontaktovat např. na e-mailu: info@e-castolovice.cz nebo osobně. Na oplátku vám můžeme nabídnout umístění reklamního banneru na těchto webových stránkách, propagaci vaší osoby nebo společnosti na námi pořádaných akcích, příp. další formy spolupráce. Děkujeme.

Web Archiv

Stránky Spolku přátel Častolovic jsou součástí Archivu českého webu Národní knihovny ČR.

Jsme také na síti

PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko