Olejomalba z roku 1696
Velikost písma:

Olejomalba renesančního zámku Častolovice z roku 1696, kterou můžeme spatřit při prohlídce šternberského zámku (hned v první místnosti expozice ještě před schodištěm). Jedná se o rozměrné plátno s vyobrazením zámku a jeho bezprostředního okolí - kostela sv. Kateřiny, kaple sv. Máří Magdalény, dřevěného mostu přes řeku Bahnici, pivovar, Panského domu, radnice, stavení kolem náměstí, dvoru Polná atd. A. Baum ve své studii Z poříčí Orlického (Častolovice), publikované v archeologickém sborníku Musea království Českého - Památkách archeologických a místopisných z roku 1869 k tomuto obrazu uvádí, že v zámku lze nalézt jeho vyobrazení z roku 1606. Dodává:  „Jest to velký obraz olejový. V pozadí vidíš Skalku, na ní pak kostel s presbyteriem jaksi osmihranem uzavřeným. Kostel jest obehnán zdí a opěrnými pilíři. Dále jest viděti vysoké zbytky snad bývalé tvrze. Střecha na kostele jest nízká; východní stěna presbyteria má kulaté okno jako kostel nynější; levá loď má přístavek. Zdali roubící zeď bývala hřbitovní, nelze z obrazu uhodnouti.“ Odborníci později datovali zmiňovanou olejomalbu do roku 1696. Obraz  nám přiblíží podobu zámku v době, kdy ho již dva roky vlastnil Oldřich Adolf Vratislav hrabě ze Šternberka.

 

 

Image 1
Image 2

 PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko