JELÍNEK, Doc.RNDr.Otakar, CSc. PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 19
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Pátek, 13 Srpen 2010 06:38
Velikost písma:

Otakar Jelíneknarozen r.1941 v Rychnově nad Kněžnou, žije v Praze

Uznávaný a oceňovaný vědecko - výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog a milovník hudby.

V Častolovicích prožil dětství společně se svými dvěma sestrami Marií a Libuší. V roce 1947 začal chodit do obecné školy. Rodiče Otokar a Květuše Jelínkovi pracovali v rodinném obchodě.37) Od roku 1951 navštěvoval nejprve chlapeckou měšťanskou školu a po reformě jedenáctiletou střední školu v Kostelci nad Orlicí, kde maturoval v roce 1958. V témže roce začal studovat fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze, kterou absolvoval v roce 1963 diplomovou prací s biofyzikálním tématem na katedře fyziky pevných látek.
Po skončení vysokoškolského studia byl po jeden rok ve vojenské prezenční službě a od podzimu 1964 nastoupil jako asistent  na katedře fyziky pevných látek Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze. Od roku 1977 až do konce roku 1992 vykonával funkci vedoucího oddělení biofyziky ve Fyzikálním ústavu Karlovy univerzity na Matematicko-fyzikální fakultě. V roce 1976 získal vědeckou hodnost kandidáta fyzikálně-matematických věd  (CSc) a o rok později titul doktora přírodních věd (RNDr). V roce 1982 přiznán Komisí Československé akademie věd pro posuzování kvalifikace vědeckých  pracovníků kvalifikační stupeň  II - samostatný vědecký pracovník a v roce 1990 stupeň I - vedoucí vědecký pracovník. Na základě úspěšně vykonané obhajoby  habilitační práce „Optické metody v biofyzice“ byl s účinností od 2.3.1992 jmenován rektorem univerzity docentem pro obor fyzika,  směr fyzika molekulárních a biologických struktur.
Ve své vědecké práci se zpočátku zabýval výzkumem termoluminiscence a dlouhodobých excitovaných stavů složek nukleových kyselin a později studiem fotoluminiscence modelových molekulárních systémů pro nukleové kyseliny z hlediska jejich energetické struktury.
Po celou dobu svého působení na Matematicko-fyzikální fakultě se věnoval intenzivně také  pedagogické práci. Kromě toho vedl též specializované  kurzy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V roce 1988 obdržel medaili MFF UK 2.stupně za vynikající pracovní výsledky a v roce 1990 od celostátního sjezdu v Nitře čestné uznání za iniciativní práci v Jednotě českých matematiků a fyziků. Jeho celoživotní vědecká i pedagogická práce na Matematicko-fyzikální fakultě byla oceněna pamětní medailí, kterou mu udělilo kolegium děkana v roce 2003. 
Od roku 2000 přednáší lékařskou biofyziku  na 1.lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze a od roku 2002 se podílí na organizaci doktorského studia oboru Biofyzika v Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Nových Hradech a přednáší  fyziku na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Každoročně působí rovněž v turnusových kurzech  na univerzitě v italské Perugii.
Už od dětství se věnoval hudbě. Byl členem sokolského hudebního kroužku v Častolovicích, v době středoškolských studií hrál ve školním orchestru a rovněž působil při větších církevních slavnostech jako varhaník v Kostelci nad Orlicí a v Častolovicích. Od roku 1981 zastával deset let funkci varhaníka v Častolovicích a v Ličně. V současné době je aktivním členem Svatotomášského sboru na Malé Straně v Praze.
V roce 1982 se oženil a společně s manželkou Doc.RNDr Eliškou Jelínkovou, CSc. mají dvě děti.

 PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko