KREJČÍ, Doc. Mgr. Jaromír, Ph.D. PDF Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 11
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel Jiří Václavík   
Čtvrtek, 09 Září 2010 00:00
Velikost písma:

Jaromír Krejčínarozen 28. dubna 1971 ve Slaném, žije v Praze

Vědecký pracovník Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, badatel v oboru starověké archeologie, vysokoškolský pedagog.

V roce 1974 se s rodiči přistěhoval ze středočeské vesnice Olovnice (u Kralup nad Vltavou) do Častolovic, kde pobýval do roku 1977. Následně na tři léta Krejčovi odešli do Rychnova nad Kněžnou. V roce 1980 se do Častolovic vrátili zpět a usadili se zde natrvalo. V letech 1978-89 se věnoval hudbě (Lidová škola umění v Rychnově n. Kn. a v Kostelci nad Orlicí, hra na zobcovou flétnu, křídlovku a baskřídlovku, hrál v mládežnickém dechovém orchestru LŠU v Kostelci n. Orl.).  Kvůli studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy odešel Jaromír Krejčí roku 1989 do Prahy, kde působí a pracuje dodnes.

Po absolvování základního vzdělání na školách v Častolovicích, Rychnově nad Kněžnou a Kostelci nad Orlicí nastoupil na Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1989 byl přijat na studium egyptologie a archeologie, které na FF UK ukončil v roce 1994 (téma jeho diplomové práce: Cihlové zdivo Raneferefova zádušního chrámu v Abúsíru). Roku 1999 na téže fakultě úspěšně uzavřel doktorské studium oboru egyptologie, tématem jeho doktorské práce byl Stavebně-historický vývoj abúsírské královské nekropole v době Staré říše. O jedenáct let později (r. 2010) před Vědeckou radou FF UK úspěšně obhájil habilitační práci a následně byl rektorem UK (s platností od 1.6.) jmenován docentem pro obor egyptologie (habilitační práce: The Architecture of the mastaba of Ptahshepses).
Od roku 1993 působí jako vědecký pracovník na Českém egyptologickém ústavu FF UK, od roku 2000 je tajemníkem ústavu. Specializuje se na dějiny staroegyptského státu 3. a 2. tisíciletí př. Kr. a archeologii tohoto období, staroegyptskou architekturu, možnosti trojrozměrných počítačových rekonstrukcí starověkých staveb, využití počítačové techniky v archeologické praxi a sanaci zdiva archeologických památek.

Od roku 1999 vyučuje na Univerzitě Karlově v Praze egyptskou archeologii, od akademického r. 2002-2003 také Úvod do studia staroegyptské architektury, vede i semináře a působí jako vedoucí diplomových prácí studentů egyptologie.

Již jako student se zúčastnil v roce 1991 archeologického výzkumu v Abúsíru, od té doby jezdí na tuto lokalitu pravidelně (zúčastnil se archeologických výzkumů a rekonstrukčních prací nekrálovských hrobek v jižním Abúsíru, hrobového komplexu panovníka Raneferefa, Iufaaovy šachtové hrobky, pyramidových komplexů Lepsius č. 24 a č. 25,  Verkaureovy, Nachtsareovy a  Ptahšepsesovy mastaby). Od r. 1994 je koordinátorem výzkumu královské pyramidové nekropole panovníků 5. dynastie v Abúsíru; vedl či vede, jako zástupce ředitele české archeologické koncese, výzkum v některých z výše jmenovaných objektů. V posledním období se soustřeďuje na výkopy doposud neprozkoumaných částí pyramidového komplexu panovníka Niuserrea v Abúsíru.

Samostatně řešil několik grantových projektů: Stavebně-historický vývoj královské nekropole u Abúsíru ve 3. tisíciletí př. Kr., Vývoj staroegyptské monumentální architektury ve 3. tisíciletí př. Kr., Použití nových postupů při studiu staveb doby Staré říše. Je členem řešitelského týmu (koordinátorem) výzkumného záměru Výzkum civilizace starého Egypta. V minulosti byl členem týmu stejnojmenného výzkumného záměru a také projektu Českého národního egyptologického centra.

Absolvoval řadu vědeckých stáží:  např. na Hamburské univerzitě (srpen 1994, srpen - září 1999); na Káhirské univerzitě (únor - květen 2001); na berlínské Freie Universität (září), nebo v Londýně (červenec 2005: The Dr. Robert Anderson Charitable Fund; červen 2009: Britské muzeum).

Je členem Mezinárodní asociace egyptologů (IAE), České archeologické společnosti, správní rady nadace Aigyptos (Slovensko).

 PageRank

WebInfo - SEO analýza


Vytvořil a spravuje Daniel Beneš © 2010 - 2015 | Grafika Daniel Beneš & Jiří Václavík © 2010 - 2015
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko